Фураж за свине

ПРАСЕТА до 20 кг. живо

Пълноц енен комбиниран фураж за: ПРАСЕТА СТАРТЕР до 20 кг. живо тегло

Указания за употреба: Изхранва се след достигане на 10 кг. жива маса.

Компонентен състав: Царевица, пшеница, соев шрот /произведен от генномодифици-рани соеви зърна, одобрени за внос в Европейския съюз с код  MON-Ф4Ф32-6/, сухо мляко /съдържащо генно-модифициран соев протеинов концентрат с код MON-04032-6/, слънчогледов шрот, ДКФ, креда, сол, премикс, лизин, микофикс, кемзим.

furaj-za-svine.jpg

СВИНЕ над 20 кг. живо тегло

Пълноц енен комбиниран фураж за: прасета подрастване над 20 кг. живо тегло
Указания за употреба: Изхранва се на воля след достигане на 20 кг. жива маса.
Компонентен състав: Царевица, пшеница, соев шрот /произведен от генномоди-фицирани соеви зърна, одобрени за 0внос в Европейския съюз с код  MON-Ф4Ф326/, ечемик, пшенични трици, слънчогледов шрот, креда, ДКФ, сол, премикс, лизин, микофикс, кемзим.

Svine.jpg

СВИНЕ МАЙКИ БРЕМЕННИ

Пълноценен комбиниран фураж за: СВИНЕ МАЙКИ БРЕМЕННИ

Указания за употреба: Изхранва се след заплождането до 110 ден на бременността. Препоръчва се последните 3-4 дни от бременността да се премине към хранене с фураж за лактиращи свине.

Компонентен състав: Пшеница, царевица, пшеничени трици, ечемик, сорго, слънчогледов шрот, креда, ДКФ, сол, премикс, микофикс, лизин, кемзим.

.jpg

СВИНЕ МАЙКИ ЛАКТИРАЩИ

Пълноценен комбиниран фураж за: СВИНЕ МАЙКИ ЛАКТИРАЩИ

Указания за употреба: Започва да се изхранва 3-4 дни преди опрасване и се спира няколко дни след отбиване на прасенцата. Препорачителни количества : 1,5 кг. + 0,5 кг. за всяко прасенце.

Компонентен състав: Царевица, пшеница, пшеничени трици, ечемик, сорго, слънчогледов шрот, соев шрот /произведен от генномоди-фицирани соеви зърна, одобрени за внос в Европейския съюз с код MON-Ф4Ф32-6/, креда, ДКФ, сол, лизин, премикс, микофикс, кемзим.

hrana-za-praseta.jpg

СВИНЕ УГОЯВАНЕ

Пълноценен комбиниран фураж за: СВИНЕ УГОЯВАНЕ 60-110 кг. живо тегло

Указания за употреба: Изхранва се на воля от достигане на 60 кг до предаване за клане – 110 кг

Компонентен състав: Царевица, пшеница, пшенични трици, ечемик, слънчогледов шрот, соев шрот /произведен от генномодифицирани соеви зърна, одобрени за внос в Европейския съюз с код  MONФ4Ф32-6/, креда, сол, ДКФ, лизин, витаминен премикс, микофикс, кемзим.

11-3.jpg

Свържете се с нас!