ФУРАЖИ ЗА ГЪЛЪБИ

гълъби

Допълващ комбиниран фураж за: гълъби

Указания за употреба: Изхранване на воля. Желателно е фирмата доставчик на гълъбите да предостави схемата на хранене, която отговаря точно на растежната способност на вида.

Компонентен състав: Царевица, пшеница,соев шрот /произведен от генномодифицирани соеви зърна, одобрени за внос в Европейския съюз с код n MON-Ф4Ф326/, слънчогледов шрот, креда, дикалциев фосфат, слънчогледово олио, премикс 4К, сол, метионин, лизин, микофикс, кемзим, оксигард.

С КАКВО СЕ ХРАНЯТ ГЪЛЪБИТЕ?

Свържете се с нас!