ФУРАЖИ ЗА ПУЙЧЕТА

пуйчета 0 - 9 седмична възраст

Допълващ комбиниран фураж за: пуйчета през стартерния период 0 – 9 седмична възраст

Указания за употреба: Изхранване на воля. Желателно е фирмата доставчик на пуйчета да предостави схема на хранене, която отговаря на растежната способност на вида.

Компонентен състав: Соев шрот /произведен от генномодифицирани соеви зърна, одобрени за внос в Европейския съюз с код  MON-Ф4Ф326/, царевица, пшеница, слънчогледов шрот, креда, дикалций, слънчогледово олио, сол, оилис, витаминен премикс, микофикс, метионин, оксигард

-0-9-СЕДМИЧНА-ВЪЗРАСТ.jpg

пуйчета 9 до 13 седмична възраст

Пълноценен комбиниран фураж за: пуйчета от 9 до 13 седмична възраст

Указания за употреба: Изхранване на воля. Желателно е фирмата доставчик на пуйчета да предостави схема на хранене,която отговаря на растежната способност на вида.

Компонентен състав: Царевица, пшеница, слънчогледов шрот, соев шрот /произведен от генномодифици-рани соеви зърна, одобрени за внос в Европейския съюз с код  MON-Ф4Ф32-6/, слънчогледов шрот, креда, дикалций, слънчогледовоолио, прем икс4К, сол, оилис, лизин, микофикс, метионин, кензим, оксигард

.jpg

пуйчета над 13 седмична възраст

Пълноценен комбиниран фураж за: пуйчета над 13 седмична възраст

Указания за употреба: Изхранване на воля. Желателно е фирмата доставчик на пуйчета да предостави схемата на хранене, която отговаря точно на растежната способност на вида.

Компонентен състав: Царевица, пшеница,соев шрот /произведен от генномодифици-рани соеви зърна, одобрени за внос в Европейския съюз с код  MON-Ф4Ф326/, слънчогледов шрот, пшенични трици, креда, слънчогледово олио, дикалциев фосфат, премикс 4-13 К, лизин, сол, микофикс, метионин, селдокс

furaji-za-puicheta.jpg

Свържете се с нас!