пилета

кокошки КОКОШКИ НОСАЧКИ ПРЕМИКС

Пълноценен комбиниран фураж за: кокошки носачки стокови

Указания за употреба: Изхранва се на воля, като средно дневната консумация е 110 -120 г. на кокошка в зависимост от породата и температурата на околната среда.

Компонентен състав: Царевица, пшеница, слънчо-гледов шрот, соев шрот /произведен от генномодифицирани соеви зърна, одобрени за внос в 0Европейския съюз с к од n MON-Ф4Ф32-6/, креда, растително мазнина, ДКФ, сол, премикс, лизин, метионин, микофикс, кемзим,

-НОСАЧКИ.jpg

кокошки НОСАЧКИ ГРАНУЛА

Пълноценен комбиниран фураж за: кокошки носачки стокови – ГРАНУЛА

Указания за употреба: Изхранва се на воля, като средно дневната консумация е 110 -120 г. на кокошка в зависимост от породата и температурата на околната среда.

Компонентен състав: Царевица, пшеница, слънчо-гледов шрот, соев шрот /произведен от генномодифицирани соеви зърна, одобрени за внос в 0Европейския съюз с к од n MON-Ф4Ф32-6/, креда, растително мазнина, ДКФ, сол, премикс, лизин, метионин, микофикс, кемзим, оксигард.

furaj-za-kokoshki.jpg

БРОЙЛЕРИ 0 - 4 седмична възраст

Пълноценен комбиниран фураж за: пилета /БРОЙЛЕРИ през стартерния период 0 – 4 седмична възраст

Указания за употреба: Изхранване на воля. Предполагаем разход 1,4 – 1,7 кг. фураж за 1 кг. Прираст и достигнато живо тегло 0,75 – 1,10 кг.

Компонентен състав: Царевица, соев шрот /произведен от генномодифици-рани соеви зърна, одобрени 0за внос в Европейския съюз с к од n MONФ4Ф32-6/, пшеница, слънчогледов шрот,,слънчогледово олио, дикалций, креда, сол, премикс 4к, микофикс, орего стим, лизин, метионин, кемзин, селдокс

фуражи за пилета

БРОЙЛЕРИ 0 - 4 седмична възраст ГРАНУЛА

Пълноценен комбиниран фураж за: пилета БРОЙЛЕРИ през стартерния период 0 – 4 седмична възраст – ГРАНУЛА

Указания за употреба: Изхранване на воля. Предполагаем разход 1,4 – 1,7 кг. фураж за 1 кг. Прираст и достигнато живо тегло 0,75 – 1,10 кг.

Компонентен състав: Царевица, соев шрот /произведен от генномодифици-рани соеви зърна, одобрени 0за внос в Европейския съюз с к од n MONФ4Ф32-6/, пшеница, слънчогледов шрот,,слънчогледово олио, дикалций, креда, сол, премикс 4к, микофикс, орего стим, лизин, метионин, кемзин, селдокс

FURAJ-PILETA-1.jpg

БРОЙЛЕРИ 4 - 6/7 седмична възраст финишър

Пълноценен комбиниран фураж за: пилета БРОЙЛЕРИ през стартерния период 4 – 6/7 седмична възраст

Указания за употреба: Изхранване на воля. Предполагаем разход 4 – 4,2 кг. с достигнато живо тегло 1,7 – 2,1 кг. на пиле

Компонентен състав: Царевица,соев шрот /произведен от генномодифици-рани соеви зърна, одобрени 0за внос в Европейския съюз с к од n MONФ4Ф32-6/ ,пшеница, слънчогледов шрот, , слънчогледово олио, креда, дикалций, сол, премикс 4к, микофикс, орего стим, метионин, кемзин, селдокс

.jpg

БРОЙЛЕРИ 4 - 6/7 седмична възраст ГРАНУЛА

Пълноценен комбиниран фураж за: пилета БРОЙЛЕРИ през стартерния период 4 – 6/7 седмична възраст ГРАНУЛА

Указания за употреба: Изхранване на воля. Предполагаем разход 4 – 4,2 кг. с достигнато живо тегло 1,7 – 2,1 кг. на пиле

Компонентен състав: Царевица,соев шрот /произведен от генномодифици-рани соеви зърна, одобрени 0за внос в Европейския съюз с код n MONФ4Ф32-6/ ,пшеница, слънчогледов шрот, слънчогледово олио, креда, дикалций, сол, премикс 4к, микофикс, орего стим, метионин, кемзин, селдокс

-4-6СЕДМИЧНА-ВЪЗРАСТ.jpg

БРОЙЛЕРИ СЕДМИЦА ПРЕДИ КЛАНЕ

Пълноценен комбиниран фураж за: пилета БРОЙЛЕРИ през периодa СЕДМИЦА ПРЕДИ КЛАНЕ

Указания за употреба: Изхранване на воля. Фуражът не съдържа кокцидиостатик. Да се изхранва най-малко 5

Компонентен състав: Царевица, пшеница, соев шрот /произведен от генномодифици-рани соеви зърна, одобрени за внос в Европейския съюз с код  MONФ4Ф32-6/, слънчогледов шрот, слънчогледово олио, сол, премикс за броилери,метионин,селдокс

-СЕДМИЦА-ПРЕДИ-КЛАНЕ.jpg

Свържете се с нас!