Фураж за зайци

Фураж за зайци ГРАНУЛА

Допълващ комбиниран фураж за: зайци ГРАНУЛА

Указания за употреба: Изхранва се на воля във вид на гранула. Среднодневна консумация на фураж от 100 до 120 грама.

Компонентен състав: Eчемик, трици, слънчогледов шрот, люцерново брашно, царевица, соев шрот /произведен от генномодифицирани соеви зърна, одобрени за внос в Европейския съюз с код MON-Ф4Ф32-6/, креда, премикс 53 К, орегостим, кемзим, лизин, метионин

FURAJ-ZAICI-1.jpg

Свържете се с нас!